Polityka prywatności

Niniejsza strona wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Nazywane tak są małe pliki tekstowe, które używane są do zapisywania niektórych informacji na komputerze Użytkownika. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, ani dla użytkownika, ani dla jego komputera. Służą one jedynie zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strony. Nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, żadne dane wrażliwe, nie służą one do szpiegowania ani podsłuchiwania użytkownika. Ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których w razie potrzeby strona może się odwołać.

Na naszej stronie pliki cookies pełnią następujące funkcje:

  • Przechowują informacje o preferencjach użytkownika, który dodaje komentarz – na komputerze użytkownika tworzony jest plik cookie, który zawiera dane z nickiem użytkownika, jego adresem email oraz adresem niniejszej strony internetowej. Dane te są wykorzystywane przy następnej wizycie użytkownika na stronie i nie muszą być ponownie przez niego wprowadzane.
  • Przechowują informacje o zalogowanych na stronie użytkownikach. Do danych tych należą login użytkownika, jego hasło oraz klucz autoryzacji, co umożliwia rozpoznanie zalogowanego użytkownika i uwalnia go od ponownego wprowadzania danych (logowania).

Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkowników i nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających naszą stronę. Nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogłyby taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika strony internetowej jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na udostępnianie plików cookies, powinien tę opcję wyłączyć w swojej przeglądarce zanim zacznie przeglądać stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, może być przyczyną znacznych utrudnień w działaniu strony lub nawet może całkowicie to działanie uniemożliwiać. Dlatego zaleca się pozostawić obsługę plików cookies włączoną.

WUT

Warsaw University of Technology

Faculty of Transport WUT

Faculty of Transport Warsaw University of Technology

Patronage

Warsaw University of Technology
(Honorary patronage)

Rector of Warsaw University of Technology Prof. Jan Szmidt

Polish Academy of Sciences
Committee of Transport

Polish Academy of Sciences Committee of Transport

President of the Office of Rail Transport (UTK) – Mr Ignacy Góra

President of the Office of Rail Transport (UTK) – Mr Ignacy Góra

Media Patronage

We invite Companies and Institutions to present their offers on the Conference, and posting advertising bulletins in the conference materials.

Partners of the Conference

We invite Companies and Institutions to present their offers on the Conference, and posting advertising bulletins in the conference materials.

Deadlines

till 28.02.2018
Conference registration

till 30.03.2018
Submission of full text papers

till 30.04.2018
Acceptance of reviewed papers

till 25.05.2018
Registration fee payment